Thank you for completing the job seeker information Google document.

Дякуємо за те, що Ви заповнили інформаційний Google документ для тих, хто шукає роботу. 

 

So far you’ve provided us with information about you, your relocation plans and timeframes, along with the type of work you’re seeking when you arrive in New Zealand.

Наразі Ви надали нам інформацію про Вас, Ваші плани та часові рамки переїзду, а також тип роботи, яку Ви шукаєте по приїзду до Нової Зеландії.

We’ve collated the information below to outline the steps in the recruitment journey, which our recruitment team will take you through.

Ми зібрали для Вас інформацію щодо подальших кроків на шляху до пошуку роботи.

The Recruitment Process - Процес пошуку роботи

1   You have completed the registration and completion of job seeker information via Google for Madison to review.
Ви завершили реєстрацію та надали інформацію в Google документі для розгляду компанїї Madison. 

2   A Madison consultant will contact you via email to start a discussion with you.
Консультант Madison зв’яжеться з вами за допомогою електронної пошти аби розпочати обговорення.

3   Once you arrive in New Zealand, please email resourcing@madison.co.nz to advise us you have arrived, and a Madison consultant will make contact with you to discuss your job search. You can also contact us on 09 303 4455.
Після приїзду до Нової Зеландії, надішліть електронний лист на адресу resourcing@madison.co.nz, щоб повідомити нас про те, що ви прибули, після чого консультант компанії Медісон зв’яжеться з вами, щоб обговорити пошук роботи. Ви також можете зв’язатися з нами за номером 09 303 4455 (+6493034455)

Living and Working in New Zealand - Життя та робота у Новій Зеландії

Below, we have shared a selection of links to a few handy websites that we hope will provide you with a taste of what living in New Zealand is all about. This includes information to help you settle in, employment rights and responsibilities as well as information about our three largest cities. We hope you find this information helpful.

Нижче ми поділилися добіркою посилань на декілька зручних веб-сайтів, які, як ми сподіваємося, допоможуть Вам зрозуміти, що таке життя в Новій Зеландії. Це включає інформацію, яка допоможе Вам облаштуватися, права та обов’язки щодо працевлаштування, а також інформацію про три найбільші міста. Сподіваємося, що ця інформація буде корисною для Вас.

  • The New Zealand Now website is a government site which is packed with useful, reliable information to help you get settled in New Zealand.
    Веб-сайт New Zealand Now (Нова Зеландія зараз) — це державний сайт, який містить корисну та надійну інформацію, яка допоможе вам облаштуватися в Новій Зеландії. 
  • Employment New Zealand is the leading source of information on employment in New Zealand and is part of the New Zealand government’s Ministry of Business, Innovation and Employment. The website will provide you with useful information about your rights and responsibilities as an employee in New Zealand. There are 8 modules that you can complete to learn about working in New Zealand.
    (Служба зайнятості Нової Зеландії) є провідним джерелом інформації про зайнятість у Новій Зеландії та є частиною Міністерства бізнесу, інновацій та зайнятості Уряду Нової Зеландії. Веб-сайт надасть Вам корисну інформацію про Ваші права та обов’язки як працівника в Новій Зеландії. Є 8 модулів, які ви можете пройти, щоб дізнатися про роботу в Новій Зеландії. 

Where to live - Де жити

New Zealand has a range of towns and cities, spread across two main islands – the North Island and the South Island. We have collated information about and how you can study, work, and live in three of these locations:

Новій Зеландія розташована на двох островах – Північному та Південному. Ми зібрали інформацію про життя, роботу та навчання в трьох основних містах:

Auckland - Окленд

Auckland is New Zealand’s largest city.

Окленд – найбільше місто в Новій Зеландії 

Wellington - Веллінгтон

Wellington is the capital of New Zealand.

Веллінгтон – столиця Нової Зеландії

Christchurch - Крайстчерч

Christchurch is the largest city in the South Island.

Крайстчерч – найбільше місто на Південному Острові Нової Зеландії